Pages

Saturday, 5 July 2014

Hauslon Se Udaan: “Ma”

Hauslon Se Udaan: “Ma”: “Ma”

‘Ma’

 sabdh kahte hi lagta hai jayse ki poora sansar sama gaya ho es sabdh me yeh sirf ek sabdh nahe hai. Ma hoti hi aise hai jo a...